Home  
  O nas  
  Warunki zakupu  
  Wykaz miast   
  Poradnik pasażera  
  Reklama  
  Kontakt  

WARUNKI ZAKUPU BILETÓW W PORTALU

I) Pojęcia

1. Bilet elektroniczny - bilet nakładu wybranego przewoźnika, nabyty i wydrukowany przez Klienta za pośrednictwem portalu www.biletyautokarowe.eu
2. Klient
- użytkownik portalu, osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu, lub złożenia zapytania o rezerwację.
3. Pasażer
– osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu zakupionego w portalu www.biletyautokarowe.eu
4. Przewoźnik
- wybrana przez Klienta firma wykonująca przewóz autokarem pasażerów, na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób.
5. Warunki Przewozu - szczegółowe warunki przewozu osób określane przez każdego z przewoźników, regulujące prawa i obowiązki Pasażera, jak i Przewoźnika.

II) Proces zamawiania biletu

1. Klient składający zamówienie oświadcza, że zapoznał się z Warunkami Zakupu Biletu w portalu biletyautokarowe.eu i je akceptuje, jak również z umownymi warunkami przewozu wybranego przewoźnika, z którym współpracuje portal.
     2. Warunki Przewozu poszczególnych firm przewozowych dostępne są w systemie, bądź na życzenie są wysłane emailem przez nasz portal.
     3. W przypadku zamawiania biletu na samodzielną podróż dla pasażera, który nie ukończył jeszcze 18 lat, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z marketingiem portalu biletyautokarowe.eu w celu uzyskania zgody na samodzielną podróż osoby małoletniej.
     5 . W celu zakupu biletu należy wyszukać połączenie w wyszukiwarce, a następnie postępując zgodnie z instrukcją dokonać rezerwacji.
     6 . Rezerwacja zostanie potwierdzona automatycznie na podany adres e-mail.
     7 . Bilety autokarowe zakupione w portalu biletyautokarowe.eu dostarczane są w formie elektronicznej w formacie pdf.

III) Płatność

1. Płatności za bilet klient dokonuje za pomocą karty kredytowej lub e-przelewu za pośrednictwem dostępnych banków elektronicznych. 
     2. W przypadku wpłaty kwoty poniżej wartości zamówienia, klient zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty do pełnej wartości.
     3. Płatność kartą i przelewem elektronicznym autoryzowana jest przez firmę
ecardi odbywa się na zabezpieczonej stronie poprzez połączenie szyfrowane.

IV) Bilet

1.Bilet jest dokumentem uprawniającym do przejazdu, na trasie i na warunkach określonych w bilecie, zgodnie z Państwa zamówieniem.
     2. Bilet jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jeżeli w jego treści dodatkowo umieszczono następujące dane: numery identyfikacji podatkowej NIP przewoźnika - sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem VAT oraz kwotę podatku VAT.
Każdorazowa chęć otrzymania faktury musi być zgłoszona w dziale obsługi klienta w formie pisemnej, poprzez formularz kontaktowy.
     3. Bilet jest dokumentem na podstawie którego pasażer może wsiąść do autokaru, po uprzedniej weryfikacji przez pilota autokaru.
     4. W sytuacji uszkodzenia, bądź zagubienia biletu istnieje możliwość jego ponownego wydruku.
     5. Pasażerowie, posiadający bilet ze zniżką muszą okazać przy odprawie dokument stwierdzający zasadność otrzymanej zniżki.
     6. Pasażerowie niepełnoletnie mogą podróżować tylko pod opieką dorosłego opiekuna, w szczególnych przypadkach dla dzieci powyżej 14 lat zezwala się na podróż po wcześniejszym wypełnieniu przez rodzica, bądź opiekuna formularza zgody na samodzielną podróż nieletniego.
     7. Bilet jest imienny i nie można go odstępować innym osobom gdyż traci ważność.

V) Zmiany i zwroty biletów

1. Zwroty biletów możliwe są na warunkach określonych w Umownych Warunkach Przewozu dla każdego przewoźnika indywidualnie.
     2.Rezygnacja z przejazdu obciążana jest kosztem określonym w warunkach danego przewoźnika, jak również kosztem zwrotu opłat transakcyjnych.
     3 Rezygnacja z przejazdu na podstawie biletu może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia pasażera, na którego wystawiony jest bilet. Zgłoszenie rezygnacji należy dostarczyć faksem, lub e-mailem.
Warunkiem przyjęcia rezygnacji z przejazdu jest otrzymanie przez portal biletyautokarowe.pl w terminie do jednego dnia przed datą wyjazdu zgłoszenia rezygnacji.
     4 . Zgłoszenie winno zawierać następujące dane o bilecie oraz podróżnym, dla którego bilet został wystawiony:
a) Numer transakcji jaki został nadany przez system w czasie zakupu biletu.
b) Imię, nazwisko, adres.
c) Numer biletu, datę jego zakupu oraz relację i datę wyjazdu (a w przypadku biletu dwustronnego datowanego również datę powrotu).
d) Adres pocztowy lub numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić należność za zwrot biletu.
    5. Niewykorzystane bilety powrotne można zwrócić tylko w przypadku jeżeli ich czas realizacji nie upłynął i dopuszczone jest to przez przewoźnika.
    6. Zmiana daty wyjazdu bądź powrotu możliwa jest tylko i wyłącznie przed terminem realizacji przejazdu i w większości przypadków wiąże się to z niewielką opłatą.

VI) Odpowiedzialność Portalu i reklamacje przewozu.

1. Portal biletyautokarowe.eu nie ponosi odpowiedzialności za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładach autokarów.
     2. Portal biletyautokarowe.eu nie ponosi odpowiedzialności za płatności elektroniczne realizowane przez ecard.
     3.Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanego połączenia autokarowego przyjmowane są w formie pisemnej (e-mail lub fax) oraz przekazywane do siedziby właściwego Przewoźnika za pośrednictwem portalu biletyautokarowe.eu
     4. Klient składając reklamację winien podać w niej daty przejazdu, numer linii, nazwę przewoźnika, oraz numer biletu.
     5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu jej otrzymania.
     6. Klient na złożoną reklamację otrzyma pisemną odpowiedź.

Wyszukaj połączenie
Wybierz z listy rozwijanej kraj z którego chcesz wyruszyć, a następnie kraj do którego się udajesz.
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk SZUKAJ

Kraj wyjazdowy  
Kraj docelowy  
Logowanie do biletu
 Bagaż
 Zniżki
 Przewoźnicy
 FAQ
 Agat - nowa linia do Holandii i Belgii
 Eurobus - nowe miasta w Italii i Francjii
 Polonia Transport - nowe miasta na lini do Anglii, Walii, Szkocji
 Eurolines Polska - nowe przystanki na Litwie
 Eurobus - nowe połączenia do Wielkiej Brytanii